I. razred za zgodovinske in družbene vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slovensko arheološko društvo vljudno vabita na strokovno srečanje ob evropskem letu kulturne dediščine

Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve – varovanje in prezentacija

Dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana, v četrtek, 22. novembra 2018, ob 9.30 uri.

Program

9,30 – 11,00
Pozdravni nagovor / uvod
Bojan Djurić (Odd. za arheologijo FF UL): Kako misliti arheološko dediščino
Danijela Brišnik in Mihela Kajzer (ZVKDS, enota Celje in enota Maribor)): Pravno varstvo arheološke dediščine in njegovo izvajanje
Peter Turk (Narodni muzej Slovenije), Arheološka dediščina v muzejih

11,00 – 11,30 odmor

11,30 – 13,00
Anton Velušček (Inštitut za arheologijo ZRC): Kolišča na Ljubljanskem barju in UNESCO
Peter Kos (Narodni muzej Slovenije): Claustra Alpium Iuliarum – ad Pirum (Hrušica)
Irena Lazar (Odd. za arheologijo/dediščino, FHŠ, UP): Arheološki park Simonov zaliv v Izoli

13,00 – 13,30 odmor

13,30 – 15,30
Miha Mlinar (Tolminski muzej): Čez Most po modrost
Borut Križ (Dolenjski muzej): Novo mesto – primer dolgoletnih arheoloških izkopavanj: rezultati, problemi, perspektive
Danijela Brišnik (ZVKDS, enota Celje): Prezentacija arheološke dediščine v urbanem okolju.
Dimitrij Mlekuž (CPA/ OA FF UL): Arheološka dediščina v 21. stoletju: priložnosti in dileme

Zaključna diskusija