Slovensko arheološko društvo (SAD) je prostovoljno in samostojno združenje strokovnjakov, ki delujejo na področju arheologije in za arheologijo zavzetih posameznikov drugih strok. Je krovna organizacija slovenskih arheologov. Društvo deluje v javnem interesu na področju kulture.

Namen društva je prikazati razvoj in dosežke slovenske arheologije doma in v tujini, širiti in vzpodbujati mednarodne povezave na področju arheologije, višati nivo izobraževanja članov doma in v tujini ter razširjati splošno razumevanje za ohranjanje premične in nepremične arheološke dediščine v republiki Sloveniji.

Naslov
Slovensko arheološko društvo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
tel:
email: sad@arheologija.si
Davčna številka: 71293680
Matična številka: 5009740000

Predsednik
Predrag Novaković

Izvršilni odbor
Tina Berden, Maja Bricelj, Luka Gruškovnjak, Samo Hvalec, Zrinka Mileusnić, Zvezdana Modrijan, Ana Plestenjak, Peter Turk.

Nadzorni odbor SAD
Vesna Merc, Katja Predovnik, Mija Topličanec

Častno razsodišče SAD
Andrej Gaspari, Miha Mlinar, Matjaž Novšak

Komisija za nagrado in priznanja SAD
Uroš Bavec, Matija Črešnar, Boštjan Laharnar.

Izdajateljski svet
Andrej Gaspari, Tamara Leskovar, Zvezdana Modrijan, Brina Škvor Jernejčič, Boris Vičič, Anja Vintar, Matic Zupan.

Uredništvo Arhea
Tomaž Fabec, Luka Gruškovnjak, Tamara Leskovar (glavna urednica), Črtomir Lorber, Danica Mitrova, Kaja Pavletič, Agni Prijatelj, Brina Škvor Jernejčič, Matic Zupan.