Priporočila in smernice za ravnanje lastnikov gozdov in izvajalcev del ob sanaciji posledic ledene ujme v gozdovih in na gozdnih robovih, ki se nahajajo na območju registriranih arheoloških najdišč:

Ledena ujma – priporočila za lastnike (pdf)