Nove raziskave o bronasti dobi na območju Slovenije

Bronasta doba na Notranjskem in Primorskem
torek, 16. april 2024
Narodni muzej Slovenije – Metelkova,
Maistrova ulica 1, Ljubljana

Program srečanja:

9:15 Pozdravni nagovori:
Mateja Kos / Narodni muzej Slovenije
Predrag Novaković / Slovensko arheološko društvo
Biba Teržan / SAZU, Univerza v Ljubljani

9: 30 Andrej Gaspari, Manca Vinazza, Anja Ipavec, Vrhnika – gradišče Tičnica in nekropola

10:00 Boštjan Laharnar, Ida Murgelj, Peter Turk, Breg nad Šembijami in Pivško v bronasti dobi

10:30 Ana Kruh, Bronastodobne najdbe iz Ajdovščine
Teja Gerbec, Bronastodobne najdbe z območja Cola

11:00 Patricija Bratina, Nova spoznanja o poselitvi Krasa in Vipavske doline v bronasti dobi

11:30 Odmor

12:00 Manca Vinazza, Tomaž Fabec, Kras – analiza tehnologije »kaštelirske keramike« in stanje raziskav

12:30 Petra Vojaković, Tamara Leskovar, Matjaž Novšak, Odkritje novih grobov med Ponikvami in Matavunom pri Škocjanu na Krasu

13:00 Federico Bernardini, Elena Leghissa, Trmun – zgodnjebronastodobno gradišče na Tržaškem Krasu

13:30 Anton Velušček, Jamska najdišča iz bronaste dobe na Notranjskem in Krasu

14:00 Odmor

14:30 Tomaž Fabec, Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, Nastanek kulturne krajine na Krasu

15:00 Giovanni Tasca, L’età del bronzo in Friuli

15:30 Anja Hellmuth Kramberger, Miha Kunstelj, Istra kot središče interakcijskega omrežja bronaste dobe na primeru keramike z gradišča Monkodonja in vplivi kaštelirske kulture na območje osrednje Slovenije

16:00 Miha Mlinar, Nova odkritja bronaste dobe v Posočju

16:30 Zaključna diskusija

17:00 Skupna večerja v Hotelu Park

 

Program doc