Podrobnosti dogodka


Poziv je bil že objavljen na spletnih straneh društva in ravno tako na Rosi. Predstavitev naših raziskav je najpomembnejša javna letna dejavnost, ki jo vedno spremlja tudi objava povzetkov v posebni publkaciji društva, ki jo sofinancira Ministrstvo za kulturo. Je enkratna priložnost, da na enem mestu seznanimo kolege in širšo javnost z najpomembnejšimi terenskimi in drugimi deli slovenske arheologije. Ker je predviden istočasni izid publikacije, lahko datum oddaje povzetkov zamaknemo za največ nekaj dni in sicer do 25. maja 2023. Povzetke pošljite na elektronski naslov andrej.gaspari@ff.uni-lj.si.