Obveščamo člane in članice SAD, da je naše društvo z dnem 20. 6. 2022 vpisano pri AJPESU v register prostovoljnih organizacij in organizacij s prostovoljnim programom. S tem se našemu društvu odpirajo dodatne možnosti pri organizaciji naših dejavnosti in priznavanju društvenega prostovoljnega dela pri Ministrstvu za kulturo.