16. marec 2017

Dvorana Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, Ljubljana
s pričetkom ob 17.00

DNEVNI RED (predlog)

1. Poročilo o delu SAD za leto 2016
2. Finančno poročilo za leto 2016 in sprejetje zaključnega računa,
3. Program dela v letu 2017,
4. Članstvo v letu 2017,
5. Razno.