Javna razprava o predlogu Pravilnika Častnega razsodišča SAD (in možnost podajanja predlogov za dopolnitve in spremembe) se je zaključila 15. 5. 2024. Predlog, ki so ga pripravili člani Častnega razsodišča SAD v sodelovanju s predsednikom društva, in vsi pravočasno prispeli predlogi sprememb, je v priponki in bo objavljen tudi na spletni strani društva. O predlogu in spremembah bo na skupščini SAD (11. 6. 2024) najprej diskusija, nato pa bo sledilo glasovanje.

S spoštovanjem

Predrag Novaković

predsednik SAD

PREDOG PRAVILNIKA ČASTNEGA RAZSODIŠČA SAD IN PREDLOGI SPREMEM ZA SKUPŠČINO 2024