Spoštovani,

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju udeležbe članov SAD na mednarodnih strokovnih srečanjih, sprejetim dne 20. 5. 2021, IO SAD objavlja razpis za vse člane in članice SAD, ki nameravajo sodelovati na online 27. Kongresu European Association of Archaeologists 2021 v Kielu v Nemčiji. Sofinanciranje vključuje plačilo kotizacije (60 EUR) za tri prijavitelje (skupno 180 EUR). Prijavitelji oddajo prijavo do 15. 7. 2021 samo po elektronski pošti na naslov sad@arheologija.si. Prijavitelji bodo izbrani v skladu z merili Pravilnika o sofinanciranju udeležbe članov SAD na mednarodnih strokovnih srečanjih. Zahtevku za izplačilo stroškov kotizacije je potrebno priložiti plačan račun.