V skladu s Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Narodni muzej Slovenije enega člana Strokovnega sveta NMS predlaga Slovensko arheološko društvo. Ker je sedanjemu strokovnemu svetu potekel mandat, prosimo člane in članice SAD, da v elektronski obliki pošljete vaše predloge do 9. 2. 2023 do 12.00. Predloge bo obravnaval IO SAD in izmed njih izbral kandidata oz kandidatko za članstvo v Strokovnem svetu.

Predrag Novaković
predsednik SAD