Spoštovane kolegice in kolegi,

V sredo 4.12.2019 s pričetkom ob 10.00 bo v prostorih ZVKDS na Metelkovi 4 Slovensko arheološko društvo organiziralo posvet o dveh pomembnih temah sodobnega varstva in raziskovanja arheološke dediščine – razumevanju fizičnih okoliščin pri varovanju in situ in načinom vrednotenja škode pri uničenih arheoloških najdiščih.

Ob tej priložnosti bodo predstavljeni rezultati dveh študij, ki sta nastali kot doktorski disertaciji na Oddelku za arheologijo UL FF. Študija dr. Tamare Leskovar (Oddelek za arheologijo FF UL/Arhej d.o.o.) Učinki mehanskega stresa na arheološke ostaline v pogojih in situ, ki je nastala v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL. Avtorica je z izjemno domišljenimi eksperimentalnimi raziskavami ugotavljala nastajanje in značilnosti fizičnih poškodb in premikov predmetov v simuliranih pogojih in situ. Končni rezultati dajejo izjemno pomembne informacije in prinašajo vrsto novosti, pomembnih za sodobno osmišljanje tovrstnega varstva arheološke dediščine.

Študija dr. Filomene Sirovice (Arheološki muzej Zagreb) Gubitak vrijednosti arheološkog zapisa: Mogućnosti i načini procjene – njeno izvedbo sta podprla podjetje Arhej d.o.o. in ZVKDS OE Celje – ravno tako predstavlja pionirsko delo. Avtorica je v njej s primerjanjem različnih načinov vrednotenja arheološke dediščine v Evropi razvila izviren sistem kvantitativnega ocenjevanja vrednosti dediščine oz. informacijskega potenciala arheološkega zapisa in posledično tudi ocenjevanja izgube vrednosti arheološke dediščine. Študoija lahko predstavlja odlično znanstveno podlago za izdelavo postopkov ocene škode v praksi.

Po predstavitvi študij bo diskusija, ki jo bo vodil dr. Predrag Novaković. Posvet bo zaključen predvidoma ob 13.00.

Želimo še pripomniti, da je študija Filomene Sirovice bila pred kratkim objavljena v sozaložništvu Založbe Filozofske fakultete in ZVKDS v seriji Monografije CPA in bo v v tiskani verziji v slovenskem jeziku na voljo na samem posvetu, kjer jo bo možno tudi kupiti.

Prisrčno vabljeni vsi zainteresirani. Vabilo posebej namenjamo tudi študentom arheologije.

dr. Predrag Novaković

predsednik SAD