Letošnja podelitev nagrade, priznanj in zahvalnih listin SAD bo 22. novembra 2013 ob 12.00 v galeriji Spomeniško-varstvenega centra Ljubljana, Trg francoske revolucije 1.

Nagrada, priznanji in zahvalni listini SAD 2013

Slovensko arheološko društvo vsako leto podeljuje najvišja stanovska priznanja za posebne dosežke v arheologiji.

Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije: razstavne in konservatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali skupini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino so bili poslani na naslov SAD do 15. 10. 2013. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD so lahko kandidirali snovalci in avtorji vseh dogodkov in prireditev realiziranih v zadnjih treh letih (od vključno leta 2010 do vključno leta 2012).

Letošnji nagrajenec SAD za življenjsko delo je
dr. Janez Dular, Inštitut za arheologijo ZRC

Dobitnika priznanj SAD sta
Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto
Saša Djura Jelenko, Koroški muzej Slovenj Gradec

Prejemnika zahvalnih listin SAD sta
Zavod EPK 2012, Maribor
Društvo GEOSS, Vače