Obvestila

 
 • Simpozij Vrednotenje arheoloških najdišč…

  Vrednotenje arheoloških najdišč ter sistem(i) varovanja in upravljanja arheološke dediščine Ljubljana, 25. januar 2013, Mestni muzej, Ljubljana. Fotogalerija

   
 •  
 • Pravilnik o arheoloških raziskavah

  Na podlagi šestega odstavka 33. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 Odl. US: U-I-279/08-19; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) izdaja minister, pristojen […]

   
 •  
 • Integracija neinvazivnih postopkov v preventivni arheologiji

  Izobraževalno srečanje. Torek, 18. 12. 2012, od 9.00 do 15.30, sejna soba ZVKDS, Metelkova 6, Ljubljana. Drage kolegice in kolegi, Slovensko arheološko društvoprireja na pobudo članstva izobraževalno srečanje INTEGRACIJA NEINVAZIVNIH […]

   
 •